26. 7. 2017 – Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014–2020 predstavljeni v posodobljeni brošuri

Brošura vključuje spremembe pri 14 ukrepih, ki jih je Evropska komisija potrdila v okviru 2. spremembe Programa razvoja podeželja. Brošura je dopolnjena z osnovnimi informacijami o novem podukrepu za razvoj majhnih kmetij. Podrobneje so opisane operacije ukrepa Sodelovanje, dodan je tudi opis podukrepa za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na 2. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 posodobilo brošuro Program razvoja podeželja 2014–2020, v kateri so podane osnovne informacije o ukrepih. Brošura je pripravljena v spletni verziji, v slovenskem in angleškem jeziku. Brošuri sta dostopni na tej povezavi (slovenska brošura, angleška brošura).

V brošuri so zajete tudi manjše spremembe pri posameznih ukrepih, kot so spremembe in natančnejše opredelitve upravičencev, spremembe upravičenih splošnih stroškov in stopnje javne podpore. Vključene so tudi prilagoditve obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP ter shem kakovosti.

V prihodnjem mesecu bosta obe različici brošure, tako slovenska, kot tudi angleška, predvidoma izdani tudi v tiskani verziji.

Podrobnejša določila se nahajajo na spletni strani www.program-podezelja.si

Prijava na e-novice

Deli z drugimi