26. 7. 2016 – Vlada RS izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/16.

Ker pri ukrepu ekološko kmetovanje prihaja do prekrivanja zahtev tega ukrepa z ukrepi vodovarstvenega režima na vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane za zahtevi glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnega dušika, se z uredbo spreminja višina plačila za njive-poljščine, tako da za vodovarstvena območja iz predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Rižane, znaša pri podukrepu:
– plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja 257,82 eura na ha letno in za preostala območja 377,82 eura na ha letno;
– plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja 206,18 eura na ha letno in za preostala območja 326,18 eura na ha letno.

Pred spremembo so plačila za celotno Slovenijo znašala za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja 377,82 eura na ha letno in za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja 326,18 eura na ha letno.

Z uredbo se dopolnjujejo tudi nekatere priloge. Dopolnitve vključujejo informacije o varstvu pri zatiranju škodljivcev nekaterih sadnih vrst, ki do zdaj niso bile navedene (nektarina, križanci med malinami in robidami, križanci med kosmuljo in črnim ribezom, dren, nasadi iz večjega števila sadnih vrst), za ukrep ekološko kmetovanje pa se določijo kršitve in kategorije kršitev, kadar je obtežba manjša od predpisane.

Uredba vključuje tudi nekatere tehnične popravke.

Deli z drugimi