26. 3. 2018 – Sprememba Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

V Uradnem listu RS št. 19, str. 2889, je bila dne 23. 3. 2018 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018.

Z omenjeno spremembo se pri operaciji DŽ – prašiči rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali podaljša z 31. 3. 2018 na 4. 5. 2018. S podaljšanjem roka se izvajalcem svetovanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, omogoči izvedba vseh predpisanih obveznosti.

Deli z drugimi