26. 3. 2018 – Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

V Uradnem listu RS št. 19, str. 2890, je bila dne 23. 3. 2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Zadevno uredbo je bilo treba spremeniti in dopolniti zaradi tretje spremembe PRP, ki jo je Evropska komisija potrdila dne 8. novembra 2017. Tretja sprememba PRP prinaša spremembo finančnih določb pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. S spremembo bo tako višji delež podpore namenjen naložbam kmetijskih gospodarstev v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakanje in oroševanje, rastlinjaki). Osnovni delež podpore se bo tako povečal s 30 na 50 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe. Skupaj z dodatnimi deleži podpore iz naslova območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje, ekološkega kmetijstva in kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil, kolektivnih naložb, projektov Evropskega inovativnega partnerstva ter naložb mladih kmetov, pa se bo delež podpore povečal na največ 75 odstotkov za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov skupnih upravičenih stroškov za naložbe ostalih upravičencev. Z višjim deležem podpore bomo upravičencem omogočili lažjo prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev na negativne učinke podnebnih sprememb.

Druge spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe, popraviti sklice in izraze v uredbi oziroma odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.

Deli z drugimi