2. 3. 2015 – Zloženke za ciljne operacije v okviru sheme KOPOP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Zavodom za varstvo narave Slovenije pripravilo zloženke za ciljne operacije v okviru sheme Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP).

 Ohranjeno in stabilno naravno okolje je ena od prednostnih nalog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Upravičencem je zato v obdobju 2014–2020 zaupana zelo pomembna vloga ohranjanja biotske pestrosti in naravnih virov. Vabimo vas, da se vključite v operacije posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, steljniki, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ter aktivno sodelujete pri ohranjanju našega neprecenljivega naravnega bogastva!

V Sloveniji se življenjski prostor mnogim vrstam v kmetijski krajini zaskrbljujoče slabša, zato je ukrepanje nujno. V okviru sheme KOPOP je zato upravičencem ponujena možnost, da se vključijo v eno od ciljnih operacij (posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, steljniki, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov) in s prilagojeno kmetijsko prakso pomembno pripomorejo k ohranjanju redkih in ogroženih vrst. Operacije posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, steljniki, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov ni možno vpisati povsod po Sloveniji, temveč le tam, kjer so določene vrste še prisotne (ohranjene).

Za vas, katerih zemljišča delno ali v celoti ležijo na območjih, kjer je možen vpis ene od operacij posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, steljniki, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov smo pripravili priloženo zloženko. Vabimo vas, da si jo pogledate in razmislite o vključitvi. Z izvajanjem prilagojene kmetijske prakse, ki ohranja dohodkovni položaj kmetije boste pomembno prispevali k ohranjanju naravnih virov.

Za več informacij se lahko obrnete na območne Kmetijsko gozdarske zavode pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in območne enote Zavoda RS za varstvo narave.

Ohranjena narava je cilj vseh nas. Pridružite se nam pri prizadevanjih za njeno ohranitev!

Zloženke so na voljo na spodnjih povezavah:

posebni traviščni habitati (pdf),

traviščni habitati metuljev (pdf),

steljniki (pdf) in

habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (pdf)

 

Za več informacij se lahko obrnete na območne KGZS Zavode in območne enote Zavoda RS za varstvo narave:

Območna enota Celje, 03/4260 343
Območna enota Maribor, 02/3331 370
Območna enota Kranj, 04/2019 460
Območna enota Nova Gorica, 05/3305 310
Območna enota Ljubljana, 01/2445 350
Območna enota Novo mesto, 07/3931 555

Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Telefon: (03) 425 55 15
Telefax: (03) 425 55 30
E-pošta: tatjana.pevec@ce.kgzs.si
Splet: www.kmetijskizavod-celje.si

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Telefon.: (04) 280 46 35
Telefaks: (04) 280 46 12
E-pošta: tomaz.cor@kr.kgzs.si
Splet: www.kgz-kranj.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Telefon.: (01) 513 07 00
Telefaks: (01) 513 07 41
E-pošta: tajnistvo@lj.kgzs.si
Splet: www.lj.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon.: (02) 228 49 48 in (02) 228 49 49
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si
Splet: www.kmetijski-zavod.si

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 539 14 17,
Telefaks: (02) 521 14 91
E-pošta: metka.barbaric@gov.si
Splet: www.kgzs-ms.si

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 335 12 00
Telefaks: (05) 335 12 60
E-pošta: info@go.kgzs.si
Splet: www.kmetijskizavod-ng.si

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Telefon: (07) 373 05 70
Telefaks: (07) 373 05 90
E-pošta: kgzs.zavod-nm@gov.si
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
Telefon: (02) 749 36 10
Telefaks: (02) 749 36 20
E-pošta: tajnistvo@kgz-ptuj.si
Splet: www.kgz-ptuj.si

Deli z drugimi