26. 11. 2013 – Preverjanje izpolnjevanja obveznosti mladih prevzemnikov kmetij

Agencija poziva vse upravičence – mlade prevzemnike, ki so v začetku leta 2009 prejeli odločbo o odobritvi nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013 iz naslova ukrepa 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009 (2. javni razpis), da preverijo, ali so izpolnili vse obveznosti iz pogodbe in da morebitne neizpolnjene zahteve čim prej uredijo. Preverijo naj vso dokumentacijo in dosledno izpolnjevanje ostalih pogojev iz odločbe in javnega razpisa (vodenje FADN oz. knjigovodstva, lastništvo prevzetih površin, nosilec v RKG, izpolnjevanje razvojnih ciljev iz vloge).

Konec januarja 2014 se bo izteklo petletno obdobje obveznosti za prve upravičence iz naslova ukrepa ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009 (2. javni razpis).

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela s preverjanjem izpolnjevanja petletnih obveznosti, ki so jih upravičenci dolžni izvajati v skladu z odločbo o dodelitvi sredstev.

Agencija bo administrativno in na terenu preverjala naslednje obveznosti:

Agencija bo pred iztekom petletne obveznosti vse upravičence pisno pozvala, da pošljejo dokazila o izpolnjevanju razvojnih ciljev, ki so jih navedli v svoji vlogi. Vsi pozvani upravičenci se morajo na poziv Agencije odzvati in v predpisanem roku na Agencijo poslati zahtevana dokazila. Neodziv na omenjeni poziv se bo štel za kršitev obveznosti iz odločbe.

Deli z drugimi