26. 10. 2018 – Ministrica Pivec obiskala primere dobrih praks Krasa in Brkinov

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je včeraj, 25. 10. 2018, na povabilo Območne razvojne agencije, obiskala kmetiji na stiku Krasa in Brkinov. Seznanila se je s primeri dobrih praks uspešnega črpanja evropskih sredstev, srečala pa se je tudi s predstavniki kmetov, lokalne skupnosti in Območne razvojne agencije, kje so jo seznanili s posebnosti tega območja in pričakovanji vezanimi na novo Skupno kmetijsko politiko.

Ministrica dr. Pivec je na področju Krasu in Brkinov obiskala dve kmetiji, ki sta uspešno kandidirali na razpisih iz Programa razvoja podeželja in sta vzorčen primer rasti in napredka, ki jih omogočajo evropska sredstva. V Kačičah je ministrica obiskala Zeliščno – etnološko domačijo Belajevi, kjer si je ogledala hišni začimbni nasad, ulični zeliščni vrt in kraško domačijo. Kmetija Belajevih je primer dobre prakse črpanja evropskih sredstev, saj je uspešno kandidirala na javni razpis iz naslova ukrepa 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v sklopu naložbe: nepremična kulturna dediščina na podeželju. Kmetija Belajevih je bila prav tako uspešno vključena v izvajanje ukrepa LEADER, in sicer pod okriljem delovanja Lokalne akcijske skupine (LAS) Krasa in Brkinov. Gre za LEADER projekt: Trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna oživitev Belajeve domačije.

Ministrica je nato v Kozini obiskala tudi Domačijo pri Damjanu, kjer imajo nastanitve, lastno vzrejo prašičev in sušilnico suhomesnatih izdelkov. Tudi ta kmetija je uspešno kandidirala za evropska sredstva, saj so v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2007-2013 pridobili sredstva iz naslova ukrepov 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

Po ogledu obeh kmetij se je ministrica sestala s predstavniki lokane skupnosti, Območne razvojne agencije, kmeti in drugimi, kjer se je v razpravi strinjala, da se pri izvajanju kmetijske politike oz. črpanju sredstev, prepogosto dogajajo zapleti povezanimi z administrativnimi obremenitvami, zaradi česar marsikdo na terenu upravičemno izraža kritiko ali celo opusti namero za črpanje EU sredstev. »Za mene kot ministrico je pomembno, da na terenu slišim, kako kmetje živite, s čim se srečujete pri svojem delu zlasti pri ukrepih kmetijske politike. To je pomembno zato, da bomo lahko pri pripravi na novo Skupno kmetijsko politiko v največji meri upoštevali vse vaše pripombe in usmeritve. Samo tako bomo dosegli, da bo prihodnja SKP bolj pisana na kožo tistim katerim je namenjena, torej kmetom«. Na srečanju so se v razpravi dotaknili še vsebin, povezanih s povečanjem ponudbe hrane v javne zavode, promocije lokalne hrane in vključevaje v sheme kakovosti.

 

Fotogalerija

Deli z drugimi