26. 1. 2015 – Pripravljena je brošura Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 2015-2020 (KOPOP)

PRP 2014−2020 prinaša nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželje. Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP) iz PRP 2007−2013. PRP 2014−2020 sicer še ni dokončno potrjen s strani Evropske komisije, zato se lahko posamezne zahteve iz naslova tega ukrepa še nekoliko spremenijo. Namen brošure je zagotoviti pravočasno informiranost javnosti v zvezi s ključnimi zahtevami in potekom vseh aktivnosti v povezavi z omenjenim ukrepom, kar je zlasti pomembno za tiste upravičence, ki se bodo želeli že v letu 2015 vključiti v ta ukrep.

Namesto dosedanjega paketnega pristopa, kjer je vsak od 24. kmetijsko okoljskih podukrepov vključeval več zahtev, se ukrep KOPOP sestoji iz 19 operacij, ki so sestavljene iz obveznih in izbirnih zahtev. Upravičenec mora izvajati obvezne zahteve, lahko pa izbere tudi eno ali več izbirnih zahtev posamezne operacije, če so v okviru posamezne operacije le-te na voljo. Brušura bo posredovana udeležencem izobraževanja v okviru 6-urnega programa usposabljanja za izvajanje ukrepov KOPOP.

Brošura 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi