25. 3. 2021 – Vabljeni na predhodna usposabljanja KOPOP

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 se mora udeležiti predhodnega usposabljanja, ki bo v treh terminih 31. 3. 2021, 21. 4. 2021 in 3. 5. 2021.

Usposabljanja za letošnje leto bodo potekala v spletni obliki preko aplikacije Webex. Upoštevajoč, da vsi zainteresirani udeleženci nimajo možnosti oziroma ustrezne opreme za udeležbo na spletnem usposabljanju, bodo le-tem zagotovljene tudi druge oblike usposabljanja. Tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti spletnega usposabljanja, bodo na e-naslov prejeli e-povezavo za ogled gradiva oziroma bodo po pošti prejeli tiskano gradivo.
Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP in v obdobju 2014–2020 še niso opravila predhodnega usposabljanja. Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. V okviru ukrepa KOPOP bodo mogoči novi vstopi v naslednje operacije:

Izvajalec usposabljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Usposabljanja bodo potekala tako, da bodo prijavljeni na spletno usposabljanje na e-naslov prejeli povezavo (link) preko katere bodo spremljali spletno usposabljanje. Po končanem usposabljanju bodo potrdilo o usposabljanju prejeli na e-naslov.
Vsi zainteresirani udeleženci se morajo obvezno predhodno prijaviti na enega od razpoložljivih terminov: 31. 3. 2021, 21. 4. 2021 ali 3. 5. 2021 tako da izpolnijo e–prijavnico. Usposabljanje bo potekalo od 9:20 do 14:45 ure, Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom. V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete na tel. številko 01/478-9016.

Po opravljenem usposabljanju boste lahko pri vašem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP.

 

PRIJAVA

Vabilo s programom

Prijava na e-novice

Deli z drugimi