25. 3. 2020 – Možnost oddaje in obravnave vlog za izjeme od ekološkega kmetovanja v času izrednih razmer (COVID-19 virus)

 

EKO

 

Za lažje in nemoteno izvajanje vseh opravil na kmetiji, tudi v času izrednih razmer zaradi epidemije okužbe z virusom COVID-19, lahko kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja vložijo vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ali na organizacijo za kontrolo in certificiranje (KO).

Vsi kmetje, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z Uredbami 834/2007/ES, 889/2008/ES, 1235/2008/ES in v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, lahko vložijo vlogo na MKGP ali KO na načine, da:

–   vse poteka s čim manj fizičnega stika med KO, MKGP in kmeti oziroma brez stika;

–    pošiljajo vloge po elektronski pošti;

–   pošljejo vlogo skenirano s podpisom vlagatelja. V primeru, da pa kmet ne more poslati scan, naj jo pošlje po elektronki pošti nepodpisano. V tem primeru bo uradno zabeleženo, da vloga ni podpisana zaradi izrednih razmer (COVID -19 virus). Tudi nepodpisana vloga se smatra za veljavno in se bo obravnavala;

–  odločitev od MKGP ali KO bo stranki poslana kot scan odločba oziroma v wordu (v tem primeru bo uradna zabeležka, da odločba ni podpisana zaradi izrednih razmer).

V primeru vlog za nakup neekološkega semenskega materiala lahko oddate vlogo na KO pri kateri ste vključeni v kontrolo. Za vloge smo dosegljivi na naslednjih telefonskih številkah ali elektronskih naslovih:

  1. IKC

telefonska številka:     070 533-566 (Aleš)        

na elektronski naslov: ales.veberic@ikc-um.si

  1. KON – CERT

telefonska številka:       02 228 49 31    

na elektronski naslov: bostjan.pesek@kon-cert.si, joze.rantasa@kon-cert.si

  1. Bureau veritas, d. o. o.

telefonska številka:   01 47 57 666                

na elektronski naslov: polona.kramberger@bureauveritas.com

  1. TUV-SUD, d. o. o.

telefonska številka:    040 582 469          

na elektronski naslov: liljana.surlan@tuv-sud.si

 

V primeru vlog za nakup neekoloških živali ali drugih izjem pošljite vlogo na elektronski naslov MKGP: sonja.jurcan@gmail.com (031 341 616)

Lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na spletni strani MKGP: https://www.gov.si/zbirke/storitve/odobritev-izjeme-od-pravil-ekoloskega-kmetovanja/

Oddaja vlog na ta način bo omogočena do konca izrednih razmer povezane z epidemijo koronavirusa (COVID-19).

Deli z drugimi