25. 3. 2015 – Kmetje naj čimprej oddajo letošnjo zbirno vlogo in si zagotovijo plačilne pravice za obdobje 2015-2020

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki še niso oddali zbirne vloge, da to storijo čimprej. Kmetje, ki letos ne bodo oddali zbirne vloge, bodo namreč ostali brez plačilnih pravic in ne bodo mogli uveljavljati neposrednih plačil vse do vključno leta 2020. Tistim, ki bodo svojo vlogo oddali šele v zamudnem roku (po 6. maju), pa se bo vrednost zahtevkov za plačilne pravice znižala za 3 % za vsak delovni dan zamude. Če vlagatelji za izpolnjevanje zbirne vloge potrebujejo pomoč javne službe za kmetijsko svetovanje, naj se s svetovalci čimprej dogovorijo za termin elektronskega vnosa.

Pravočasna oddaja zbirnih vlog je letos še posebej pomembna zaradi nove dodelitve plačilnih pravic, ki bodo veljale za celotno obdobje 2015-2020. V ta namen morajo kmetje oddati vlogo za dodelitev plačilnih pravic v letu 2015 (t.i. prva dodelitev) ali vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. Hkrati morajo oddati tudi vlogo za aktiviranje in izplačilo plačilnih pravic, ki bodo dodeljene. Od vključno leta 2016 naprej bo dodelitev plačilnih pravic možna le iz nacionalne rezerve, v skladu s pogoji, ki veljajo za nacionalno rezervo.

Letošnje leto, poleg številnih novih ukrepov, prinaša tudi novost na področju zahtevkov, oddanih v zamudnem roku. Za vsak delovni dan zamude bodo namreč zahtevki za plačilne pravice znižani za 3 % (prej za 1 %), vrednost ostalih zahtevkov pa se bo, tako kot do zdaj, znižala za 1 %. Redni rok letošnje kampanje oddaje zbirnih vlog poteka od 2. marca do 6. maja, v zamudnem roku pa bo vloge mogoče oddati do 1. junija.

Čimprejšnja oddaja zbirne vloge je za vlagatelje pomembna tudi zato, da jih bo Agencija lahko pravočasno obvestila o ocenjenih zneskih neposrednih plačil, na osnovi katerih se bodo odločali o smiselnosti vstopa v shemo za male kmete. Skrajni rok za potrditev odločitve o vstopu kmetijskega gospodarstva v shemo za male kmete je 15. oktober 2015.

Vlagatelji, ki bodo vstopili v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) in/ali ukrep ekološko kmetovanje (EK), morajo pred oddajo zbirne vloge s kmetijskim svetovalcem pripraviti še program aktivnosti (PA), ki mora biti v letu 2015 izdelan najkasneje na dan oddaje zbirne vloge.

Čeprav je minila že tretjina rednega roka kampanje, je bilo do vključno 23. marca 2015 na Agencijo oddanih 15.400 zbirnih vlog, kar predstavlja dobro četrtino predvidenega števila vseh vlog. Agencija vlagateljem svetuje, da zbirno vlogo oddajo čimprej in se tako izognejo vsem omenjenim negativnim posledicam, ki jih prinaša ne-oddaja ali pa nepravočasna oddaja le-te.

Deli z drugimi