26. 3. 2014 – Uspešno izvedena delavnica o vzpostavitvi operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva

A1Evropska komisija je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter s podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije organizirala dvodnevno regionalno delavnico na temo “Vzpostavitev operativnih skupin Evropskega inovativnega partnerstva  v okviru Programov razvoja podeželja”, na kateri so poleg predstavnikov iz Slovenije sodelovali še predstavniki iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Madžarske. Delavnice se je udeležilo preko 80 udeležencev z najrazličnejših sfer družbe, in sicer zlasti s področja raziskav in razvoja v kmetijstvu, kmetijskega svetovanja, javne administracije, plačilnih agencij, okoljskih organizacij in drugih institucij, ki so ključni akterji pri vzpostavljanju operativnih skupin.

Operativne skupine so osrednji element Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Gre za nov mehanizem evropske politike za razvoj podeželja za obdobje 2014-2020, katerega namen je vzpostaviti manjkajoče povezave med raziskavami in kmetijsko prakso in s tem olajšati prenos znanja in inovacij v prakso. Operativne skupine povezujejo kmete, svetovalce, raziskovalce, nevladne organizacije, podjetja in druge akterje, ki jih zadevajo inovacije v kmetijskem sektorju. Ključna lastnost operativnih skupin je, da so “operativne”, kar pomeni, da se lotevajo reševanja konkretnih, praktičnih problemov, ki jih zaznavajo kmetje in skupaj z vsemi udeleženimi akterji iz različnih sfer poiščejo praktične rešitve, ki jih preizkusijo v praksi. Kmet, ki je končni uporabnik tega znanja, ima aktivno vlogo v vseh fazah procesa iskanja rešitev. Financiranje vzpostavljanja in delovanja omenjenih skupin se vrši preko programov razvoja podeželja 2014-2020, in sicer preko ukrepa Sodelovanje, ki ima podlago v 35. členu Uredbe 1305/2013/EU.

Omenjena delavnica je ena v nizu regionalnih delavnic, ki jih organizira Evropska komisija in je bila namenjena zlasti vidikom vzpostavljanja operativnih skupin v okviru programov razvoja podeželja. Delavnica se je osredotočila na opredelitev ključnih načel za vzpostavitev operativnih skupin, primere projektov, ki lahko služijo kot dobre prakse na tem področju in mreženju med udeleženci kot potencialnih multiplikatorjev EIP. Prvi dan je bil namenjen predstavitvam programiranja EIP ter primerom dobrih praks, drugi dan pa delu v skupinah po posameznih državah.

V sklopu dvodnevnega dela je bila izpostavljena zlasti središčna vloga kmeta, ki mora imeti interes in motivacijo, da se vključi v operativno skupino, pomen zastopanosti privatne (zasebne) pobude (npr. podjetij, ki imajo ekonomski interes) v operatvnih skupinah, nujnost zaznavanja dejanskih potreb na terenu in rezultatske usmerjenosti projektov, jasno opredeljenih nalog in vlog posameznih deležnikov v teh skupinah ter pomen razširjanja rezultatov znanja in informacij.  

Delavnice se je udeležila tudi državna sekretarka na MKO mag. Tanja Strniša, ki je  je v nagovoru poudarila, da se moramo v Sloveniji pripraviti na veliko izzivov, ki so pred slovenskim kmetijstvom in so povezani z doseganjem višje produktivnosti in hkrati trajnosti v kmetijstvu. Kot je poudarila, se od operativnih skupin pričakuje zlasti to, da bodo okrepile povezave med raziskovanjem in kmeti, da bodo prispevale k bolj učinkovitemu prenosu znanja in inovacijam v kmetijstvu in tudi spodbudile več povratnega pretoka informacij o zaznanih potrebah iz kmetijske prakse do raziskovalcev. Pri tem pa nosijo vsi deležniki, ne le ministrstvo, veliko odgovornost. Ključna načela, ki jih je izpostavila za vzpostavljanje  operativnih skupin EIP v Sloveniji,  so ustreznost sestave le-teh, jasnost projektne ideje, ambicioznost projekta, praktična naravnanost, pričakovani rezultati projekta in učinkovitost prenosa znanja.  

Gradiva

Prijava na e-novice

Deli z drugimi