25. 2. 2016 – Obveznost poročanja o izvajanju ukrepov LEADER za leto 2015

LAS-i morajo za programsko obdobje 2007-2013 na poziv MKGP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet let od prejema sredstev.

Vse LAS-e, ki so delovali v prejšnjem programskem obdobju, MKGP poziva, da izpolnjene obrazce (kliknite!) posredujejo na elektronski naslov leader.mkgp@gov.si najkasneje do 31. 3. 2016.

Deli z drugimi