26. 2. 2014 – Uspešno izvedene delavnice ukrepa Sodelovanja

IMG 7409MKO je v februarju organiziralo niz treh delavnic na teme ukrepa »Sodelovanje« (člen 35 Uredbe (EU) 1305/2013) v sklopu nastajajočega PRP 2014-2020.

Delavnice so bile zelo dobro obiskane, kar izkazuje velik interes potencialnih upravičencev do podpore za namen sodelovanja. Objavljamo predstavitve in delovno gradivo ter nekaj utrinkov iz delavnic. Rezultati delavnic kot tudi obrazci za iskanje potencialnih partnerjev in projektov sodelovanja pa bodo objavljeni naknadno.

Rezultati delavnic na temo ukrepa sodelovanje – člen 35 (28. 4. 2014)

Delovno gradivo za delavnice

Okolje in podnebne spremembe (predstavitev)

Kratke dobavne verige, lokalni trgi in promocijske dejavnosti (predstavitev)

Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti (predstavitev)

Fotogalerija

Deli z drugimi