25. 11. 2019 – Vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje (za podukrepa 16.2 in 16.5)

 jelovo bukov ElizabetaHabic

 

Vljudno vabljeni na predstavitev javnih razpisov za ukrep Sodelovanje, natančneje za podukrepa 16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter 16.5 – Okolje in podnebne spremembe, ki se izvajata v okviru PRP 2014-2020. Javna razpisa sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 67/19 z dne 8. 11. 2019.

Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 2. decembra 2019, v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni red:

10.00 – 11.30: predstavitev podukrepa 16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

11.30 – 12.00: odmor

12:00 – 13:30: predstavitev podukrepa 16.5 – Okolje in podnebne spremembe

 

Namen predstavitve je podrobna seznanitev prijaviteljev z besedilom javnega razpisa in razjasnitev vseh morebitnih vprašanj v zvezi s prijavo. Vprašanja v zvezi z objavljenimi javnimi razpisi v okviru posameznega podukrepa lahko že pred predstavitvijo postavite na forumu Agencije RS za kmetijske, trge in razvoj podeželja, najkasneje do petka, 29. 11. 2019: 

Sodelovanje: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=259

 

Udeležba na predstavitvi je brezplačna.

Predstavitev organiziramo v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije.

 

Svojo udeležbo potrdite na e-naslov: sodelovanjeEIP.mkgp@gov.si

Lokacija predstavitve: http://www.gozdis.si/o-institutu/kako-do-nas/

Do Gozdarskega inštituta Slovenije lahko dostopate tudi z lokalnim mestnim prevozom linija 18 (izstopna postaja Večna pot). V bližini se nahajata parkirišče pri Živalskem vrtu in parkirišče Rožna dolina.

 

Lepo vabljeni!

 

Vabilo (PDF)…

 

 

 

 

 

 

Deli z drugimi