25. 11. 2018 – Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja (EIP-AGRI brošura)

Brošura “Fokusne skupine EIP-AGRI: Deljenje znanja za spodbujanje ukrepanja” opredeljuje fokusne skupine in navaja nekaj praktičnih primerov delujočih EIP-AGRI fokusnih skupin. V že delujočih fokusnih skupinah so vključeni tudi nekateri strokovnjaki iz Slovenije. Foksune skupine zbirajo in povzemajo znanje o najboljših praksah na posameznih področjih kmetijstva, pri čemer navedejo probleme in možnosti za njihovo reševanje.

Infografika Fokusne skupine EIP-AGRI (pdf)

Infografika Fokusne skupine EIP-AGRI (jpg)

Deli z drugimi