25. 10. 2018 – Nova gradiva v knjižnici iz usposabljanj za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

 

V okviru ukrepa 1 – Prenos znanja in ukrepi informiranja je bilo izvedeno 25-urno usposabljanje mladih prevzemnikov kmetij. Vsa gradiva objavljamo tudi v spletni knjižnici PRP (https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica).

Za mlade prevzemnike kmetij, ki so kandidirali na razpis o podporah mladih kmetov, in so v poslovnem načrtu izbrali razvojni cilj 10.1: Vključitev v podukrep podpora dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti, so z izborom tega cilja pridobili dodatno točko in obenem obvezo, da opravijo 25-urno usposabljanje.

Izbor tem za izobraževanje mladih kmetov je bil izbran na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi analize anketnih odgovorov med podeželsko mladino. Tematika se ujema se s cilji Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti iz obdobja 2016–2020 »izboljšanje gmotnega položaja mladih kmetov«.

Usposabljanja so se lahko udeležili tisti kmetje, ki so pridobili odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki so v letih 2016, 2017 in 2018 že postale pravnomočne.

Kljub temu, da so mladi kmetije čedalje bolj izobraženi in osveščeni, vseeno potrebujejo ob prevzemu kmetij veliko specifičnih informacij in znanj, ki jim olajšajo delo z zahtevno administracijo in služijo pri dobrem gospodarjenju. Več informacij o usposabljanju.

Gradiva iz usposabljanj:

 

 

Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom – dopolnilne dejavnosti, 2018 (Marija Kovačec)  
Ekonomika – vodenje davčnega knjigovodstva, 2018 (Ana Demšar Benedičič)  
Ekonomika – stroški in prihodki, 2018 (Ana Demšar Benedičič)  
Ekonomika – katalog kalkulacij, 2018 (Ana Demšar Benedičič)  
Ekonomika – DDV, 2018 (Ana Demšar Benedečič)  
Ekonomika analiza poslovanja na kmetijah in obdavčenje, 2018 (Ana Demšar Benedičič)  
Zavarovovanje, preprečevanje škode, 2018 (Miša Pušenjak)  
Učinkovita komunikacija za večjo prepoznavnost kmetij, 2018 (Danijela Kocuvan)  
Promocija v kmetijstvu, 2018 (Miša Pušenjak)  
Povezovanje, nastop na trgu, distribucija, 2018 (Miša Pušenjak, Zlatka GUTMAN KOBAL)  
Osnove upravljanja kmetijskih gospodarstev – 2 del: Investicije in poslovno načrtovanje, 2018 (Tomaž Cör)  
Osnove upravljanja kmetijskih gospodarstev – 1 del, 2018 (Tomaž Cör)  
Oblikovanje cene za trg in analiza trga, 2018 (Tomaž Cör)  
Faktorji – uspeha na kmetijah, 2018 (Olga Voglauer)  
Ekonomika – Značilnosti kmetijskih gospodarstev, 2018 (Tomaž Cör)  
Ekonomika – zavarovanja, zagotavljanje kakovosti, promocija kmetijskih pridelkov in proizvodov, 2018  

Ekonomika – vodenje FADN knjigovodstva, 2018 (Ana Demšar Benedičič)

 
Ekonomika – kalkulacije na kmetiji, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.15 MB )  
Ekonomika – izdelava poslovnega načrta za investicije, 2018 (Ana Demšar Benedičič) ( pdf, 1.32 MB )  
Ekonomika – investicijsko in poslovno odločanje, poslovni načrt, 2018 (Ana Demšar Benedečič) ( pdf, 346 KB )

 

Za prikaz gradiva v Knjižnici v iskalno okno vnesite “usposabljanje mladi kmetje 2018” oz. v “Iskalniku po vsebinah PRP” izberite “Mladi kmetje”.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi