25. 10. 2018 – EUSALP meets LEADER delavnica v Torinu

Čist zrak, sveža voda, produktivno kmetijstvo in gozdarstvo, stabilna biotska raznovrstnost ali varstvo pred naravnimi nesrečami, so neprecenljive »storitve« alpske krajine za ljudi in gospodarstvo, v Alpah in okolici. “Zelena infrastruktura” nudi te storitve, vendar so pred nami novi izzivi, kot so podnebne spremembe. Skupna naloga vseh alpskih akterjev, vključno z akcijsko skupino EUSALP 7, je ohraniti in izboljšati zeleno infrastrukturo. Vendar kako?

S tem namenom je 16. in 17. oktobra 2018 v Torinu potekala delavnica z naslovom EUSALP meets LEADER. Akcijska skupina 7 za alpsko strategijo (EUSALP) je k sodelovanju na delavnico privabila različne akterje s področja LEADER in EUSALP, predstavnike organov upravljanja, predstavnike lokalnih akcijskih skupin, predstavnika Evropske komisije ter predstavnika Evropske mreže za razvoj podeželja.

Prvi dan dogodka je potekal v prijetnem vzdušju ob vodenem ogledu čudovite palača La Venaria reale, ki se nahaja na obrobju Torina in je na seznamu Unescove svetovne dediščine. Voden ogled popolnoma prenovljene palače z občudovanja vrednimi vrtovi se je zaključil s prijetno družabno večerjo.

17. 10. 2018 je potekala uradna delavnica. V jutranjem delu so se zvrstile predstavitve s strani predstavnikov EUSALP, predstavnika DG AGRI, predstavnika ENRD, predstavnikov različnih ministrstev ter predstavnikov lokalnih akcijskih skupin. Skozi predstavitve je potekalo »spoznavanje« EUSALP strategije in pristopa LEADER. Udeleženci delavnice smo namreč prihajali iz zelo različnih delovnih področij in smo se tako drug od drugega učili in iskali interakcije med EUSALP in LEADER. Predstavljeni so bili tudi nekateri že izvedeni projekti na temo zelene infrastrukture, ki so jih predstavili predstavniki lokalnih akcijskih skupin.

Popoldanski del delavnice je potekal v obliki omizij, na katerih so se obravnavale različne možnosti povezovanja EUSALP in LEADER oziroma možnosti izvajanja projektov »zelene infrastrukture« skozi ukrep LEADER /CLLD.

Kljub negotovosti ob začetku delavnice se je izkazalo, da je bila delavnica vredna truda in obiska. Skozi delavnice se je izkazalo, da obstajajo vsebinske povezave med LEADER oz. strategijami lokalnega razvoja in EUSALP strategijo, saj so bili v okviru ukrepa LEADER na Alpskem območju izvedeni že številni projekti na temo »zelene infrastrukture«.

Za nadaljnjo promocijo zelene infrastrukture in izvajanje tovrstnih operacij v okviru ukrepa LEADER, pa bo kljub temu potrebno vložiti še veliko truda in pritegniti predvsem ključne deležnike na področju izvajanja ukrepa LEADER. Tako lokalnim akcijskim skupinam, kot tudi pristojnim organom bo potrebno EUSALP strategijo, predvsem pa »zeleno infrastrukturo« predstaviti kot eno pomembnih vsebin, ki bi jo lahko zasledoval tudi ukrep LEADER.

Več o EUSALP strategiji: https://www.alpine-region.eu/

Deli z drugimi