25. 1. 2017 – Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za investicijske ukrepe PRP

Upravičenci, ki so konec lanskega leta ali v začetku letošnjega leta prejeli odločbo o pravici do sredstev za katerega od investicijskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020, morajo vložiti zahtevek za izplačilo sredstev najkasneje do datuma, ki je zapisan v odločbi.

Zahtevek za izplačilo mora biti vložen v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec najprej elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Zahtevek, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, je nato treba natisniti ter skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, določenimi v zadevnem javnem razpisu, posredovati na naslov ARSKTRP.

Elektronski vnos zahtevkov bo možen po 15. 2. 2017. Takrat bodo na spletni strani ARSKTRP objavljena tudi navodila za vnos zahtevkov.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi