24. 9. 2019 – Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Predlog predpisa je pripravljen zaradi uskladitve Uredbe CLLD z drugimi predpisi, finančnih določb za sklad EKSRP in ESPR, podrobnejše opredelitve glede pogojev upravičenosti ter časovne opredelitve upravičenosti stroškov in nekaterih tehničnih popravkov.

Pripombe lahko posredujete do 14. 10. 2019, in sicer po e-pošti na naslov gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Predlog uredbe je dostopen na spletni strani e-demokracije.

 

 

 

 

Ključne besede: kmetijstvo, razvoj podeželja, evropska sredstva, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LEADER, CLLD

Deli z drugimi