23. 8. 2017 – Obvestilo o izteku roka za oddajo pripomb in predlogov na Uredbo za izvajanje ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Obveščamo vas, da se izteka rok za oddajo pripomb in predlogov na Uredbo za izvajanje ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 28. 7. 2017 posredovalo v javno razpravo. Svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa lahko podate samo še do vključno 25.8.2017.

Ta uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.

S to uredbo se glede ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020 določajo vrste podukrepov, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje tega ukrepa.

Celotno besedilo omenjene uredbe je javnosti dostopno na spletni strani E-demokracije

Deli z drugimi