24. 7. 2015 – Javno naročilo za tisk gradiv Programa razvoja podeželja

Naročnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano, je objavilo javno naročilo Tisk gradiv Programa razvoja podeželja. Tiskana gradiva se bodo uporabljala za usposabljanje in informiranje potencialnih upravicencev do sredstev programa razvoja podeželja (PRP) ter splošne javnosti in za promocijo PRP. Publikacije so v neposredni ali posredni povezavi s PRP, saj so nujno potrebne za informiranje upravicencev in potencialnih upravicencev o izvajanju zahtev vključitve v posamezne ukrepe PRP. Javno narocilo poleg tiskanja zajema tudi prenos pošiljk na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in druge lokacije, ki jih opredeli naročnik za posamezno storitev.

Naročnik bo oddal naročilo kot pridržano javno naročilo skladno z določbo 1. odstavka 19. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 12/13 UPB 5 in 19/14) in kot zeleno javno naročilo skladno z določbo 5. clena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil danes, 24. 7. 2015, pod št. objave NMV4607/2015. Rok za oddajo ponudb je 4. 8. 2015 do 10.00. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani MKGP.

Izvajalce tovrstne storitve vabimo, da oddate ponudbo.

Deli z drugimi