24. 6. 2015 – Dopolnjena Tehnološka navodila za Poljedelstvo in zelenjadarstvo

MKGP je, skupaj s pripravljalci Tehnoloških navodil za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo, dopolnil navodila.

Sprememba navodil zadeva uskladitev seznama kmetijskih rastlin pri izbirni zahtevi POZ_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje) in seznama avtohtonih in tradicionalnih sort, dovoljenih v operaciji Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo (dopolnjena verzija z dne 24. 6. 2015)

Deli z drugimi