24. 5. 2017 – Registracija fitofarmacevtskega sredstva Ecodian CF/ uveljavljanje zahtevka za KOPOP operacijo SAD_KONF

Upravičence, ki v okviru ukrepa KOPOP uveljavljajo zahtevke SAD_KONF pri češpljah ali slivah, obveščamo, da je feromonskemu dispenzorju Ecodian CF, ki se uporablja za spolno dezorientacijo češpljevega zavijača (Cydia funebrana), konec meseca februarja letos potekla registracija, ki pa ni bila podaljšana.

V letu 2017 na trgu tako ni usteznega sredstva za izpolnjevanje pogojev zahteve SAD_KONF pri češpljah ali slivah, zato upravičenci v tem letu niso upravičeni do plačila za omenjeno zahtevo. Upravičenci lahko umaknejo zahtevek na tej kmetijski rastlini ali pa uveljavljajo izredno okoliščino. Obrazec in navodila za uveljavljanje višje sile ali izjemne okoliščine so dostopni na:

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/673-16-5-2017-uveljavljanje-primera-visje-sile-po-spomladanski-pozebi-2017

Deli z drugimi