24. 5. 2016 – Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom priprave izvajanja podukrepa 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, obvešča, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij, skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020).

Poziv temelji na uporabi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kot je predvideno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), kot je predvideno s Programom razvoja podeželja 2014–2020 za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij. Hkrati poziv temelji na pravilih uporabe javnih sredstev za gradnjo širokopasovne infrastrukture, skladno s pravili državnih pomoči, po katerih je javna sredstva dovoljeno uporabiti le na območjih, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Javni poziv investitorjem za izkaz tržnega interesa je namenjen določitvi območij, na katerih bodo lahko v nadaljevanju uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture v naslednjih treh letih skladno z Načrtom NGN 2020.

MIZŠ poziva investitorje, da izkažejo tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij do omrežnih priključnih točk v gospodinjstvih v:

•    geografskem segmentu goste poseljenosti za 321.758 gospodinjstev – tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s in

•    geografskem segmentu redke poseljenosti za 32.590 gospodinjstev – tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

Poziv za izkaz tržnega interesa in navodila v zvezi z načinom prevzema podatkov o gospodinjstvih in z načinom oddaje podatkov o tržnem interesu so objavljeni tukaj.

Rezultat testiranja tržnega interesa bo določitev območij – t. i. belih lis, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V nadaljevanju bosta za ta območja MIZŠ in MKGP objavila javne razpise za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture z javnimi sredstvi.

Deli z drugimi