24. 2. 2017 – Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2017 (kampanja oddaje zbirnih vlog)

Za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2017 so pripravljena navodila, v katerih je na kratko obrazložen postopek oddaje zbirne vloge za neposredna plačila in ukrepe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, vezana na površine in živali. Navodila so namenjena vsem vlagateljem zbirnih vlog. Za lažje razumevanje so dodani tudi nekateri primeri in obrazloženi poteki kontrol na kraju samem. Ob samem koncu navodil so zbrane najpomembnejše pravne podlage ter informacije o kontaktih, na katere se lahko obrnete v primeru dodatnih vprašanj.

Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2017, februar 2017  

 

POZOR! Navodila so bila naknadno, junija 2017, posodobljena ->Navodila, verzija junij 2017

Prijava na e-novice

Deli z drugimi