23. 9. 2016 – Obvestilo potencialnim vlagateljem na javni razpis za izvajanje podukrepa »Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne proizvajalce, ki bodo prvič vstopili v posamezno shemo kakovosti (npr. izbrana kakovost, ekološka pridelava in predelava, integrirana pridelava, višja kakovost, zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, zajamčena tradicionalna posebnost, shema kakovosti za vino) in nameravajo uveljavljati povračilo stroškov certificiranja preko vložitve vloge na javni razpis za izvajanje podukrepa »Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti« iz PRP 2014–2020, da pred vložitvijo vloge na javni razpis ne smejo pridobiti certifikata za shemo kakovosti, za katero bodo uveljavljali povračilo stroškov.

Glede na navedeno se proizvajalec tako lahko prijavi v postopek certificiranja za posamezno shemo kakovosti, kar pomeni, da lahko podpiše pogodbo z organizacijo za kontrolo in certificiranje, nikakor pa na dan oddaje vloge na javni razpis še ne sme imeti izdanega certifikata, če želi pridobiti sredstva iz zgoraj omenjenega podukrepa. Javni razpis bo predvidoma objavljen v mesecu novembru 2016.        

Deli z drugimi