23. 8. 2018 – Pestre vsebine s področja Programa razvoja podeželja na sejmu AGRA 2018

Na letošnjem 56. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2018, ki bo potekal od 25. 8. – 30. 8. 2018, s sloganom »sejem nove generacije«, bo poudarek na mladih kmetih. Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v HALI A bo z vidika programa razvoja podeželja potekalo ozaveščanje o aktualni problematiki invazivnih tujerodnih rastlin – kako jih prepoznati, kakšno nevarnost predstavljajo in kako jih odstranjevati. Obiskovalce bomo informirali tudi o pomembnosti ohranjanja mejic, zelo pomembnega krajinskega elementa za kmetovanje. Vsak dan se bodo na stojnici s svojimi pridelki in izdelki predstavljali mladi prevzemniki kmetij, ki so prejeli sredstva v okviru PRP 2014–2020. V okviru sejma bomo organizirali tudi okrogle mize na temo mladih v kmetijstvu, generacijski prenovi, inovativnostih, pomenu povezovanja.

INVAZIVNE RASTLINE IN KMETIJSTVO

Z odkrivanjem novih celin in s sedanjo globalno trgovino se je premeščanje različnih vrst rastlin močno povečalo. Rastline uvažamo predvsem zaradi njihovih koristi, vendar se včasih zgodi, da v novem okolju začnejo kazati lastnosti, ki niso zaželene in nam povzročajo različne težave. Tudi na kmetijskih zemljiščih se v zadnjih desetletjih pojavlja vse več t.i invazivnih tujerodnih rastlin. Več informacij o invazivnih rastlinah si lahko preberete v publikaciji: Invazivne rastline in kmetijstvo (PDF)

Z namenom ozaveščanja bomo na sejmu AGRA organizirali kviz na temo invazivnih rastlin v kmetijstvu za odrasle in otroke.

OHRANJANJE MEJIC

Mejice so pasovi lesne vegetacije in predstavljajo zelo pomemben krajinski element, ne le z naravovarstvenega in okoljskega vidika, ampak tudi za kmetovanje. Vredno jih je ohranjati, ker so koristne za kmetovanje, pomembne za naravo in okolje ter ohranjajo mozaičnost krajine in zagotavljajo estetski videz krajine.

Za ozaveščanje o mejicah in njihovem pomenu v kmetijstvu bomo na sejmu AGRA pripravili kviz za odrasle in otroke.

MLADI PREVZEMNIKI KMETIJ

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želimo na svojem razstavnem prostoru dati poseben poudarek mladim prevzemnikom kmetij, ki so prejemniki sredstev Programa razvoja podeželja 2014–2020. Tako se bodo letos na našem razstavnem prostoru predstavili naslednji mladi prevzemniki kmetij Igor Paldauf, Matic Vizjak, Boris Svenšek, Jerneja Jančar, Metod Gutman in Darja Šolar z najrazličnejšimi izdelki kot so moke, olja, kaše, vina, medovi, medeni izdelki in drugi. Vsak, dan se bo na našem razstavnem prostoru predstavljal en mladi prevzemnik.

RAZSTAVA AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI

Skupaj z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani smo v delu hleva D2 ponovno pripravili razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. V duhu letošnjega vodila sejma, bodo razstavljavci živine mladi kmetje. V sklopu tega se bodo predstavljale tudi izbrane kmetije s statusom ARK, ki predstavljajo prve kmetije v slovenskem prostoru, ki pod skupnimi pravili ohranjajo slovenske avtohtone pasme domačih živali v živem in so obenem odprte za širšo javnost.

OKROGLE MIZE, PREDAVANJA

V okviru sejma bomo organizirali tudi okrogle mize, predavanja in predstavitve na temo mladih v kmetijstvu, generacijski prenovi, inovativnostih, pomenu povezovanja.

nedelja, 26.08.2018

Posvet: Precizno kmetijstvo

Strokovna razprava: Prevzem kmetije in možnosti vstopa v podukrep 6.1 na podlagi števila čebeljih družin

Predavanje: Invazivne tujerodne vrste

Konferenca: Pametne vasi

Posvet: Obveznosti subjektov, ki prvič dajejo na trg les in ukrepi PRP

Dogodek: Evropska kmetijska politika

Okrogla miza: Kako narediti življenje in delo na kmetiji bolj privlačno za mlada dekleta?

 

ponedeljek, 27.08.2018

Srečanje mladih strokovnjakov s področja kmetijstva in agroživilstva

Posvet na temo semenarstva: Pomen uradno potrjenega (certificiranega) semena za uspešno pridelavo kmetijskih rastlin

Okrogla miza: Družinske kmetije

Okrogla miza: Mladi kmetje – Vsaka kmetija je lahko uspešna

 

torek, 28.08.2018

Srečanje ob dnevu KGZS: Nova SKP – priložnost za Slovenijo?

Okrogla miza: Mladi kmetje – Uporabi sodobno tehnologijo in kmetuj pametneje!

Predstavitev projekta »Young Village Folk«

 

sreda, 29.08.2018

Okrogla miza:Mladi kmetije – Prenos znanja in izkušenj mladih iz tujine na domače dvorišče

Predstavitev: Varovanje drobnice pred vsiljivci in zvermi s pomočjo kraškega ovčarja

Okrogla miza: Povezovanje povečuje uspešnost kmetovalcev – kako ga okrepiti?

 

Deli z drugimi