23. 8. 2016 – Koledarčki v zvezi s časovno prepovedjo gnojenja v celinskem in v submediteranskem podnebju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor pripravilo koledarčke v zvezi s časovno prepovedjo gnojenja v celinskem in v submediteranskem podnebju.

Časovne prepovedi gnojenja, ki so jih dolžni upoštevati vsi kmetje v Sloveniji, so opredeljene v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15).

Njihov namen je preprečiti uporabo gnojil v času, ko rastline hranil ne potrebujejo. Praviloma je to čas od spravila pridelka jeseni do začetka pomladanske rasti. Z upoštevanjem časovnih prepovedi zmanjšujemo verjetnost izpiranja hranil v površinske in podzemne vode. Zaradi različnih klimatskih razmer so v Sloveniji časovne prepovedi gnojenja opredeljene posebej za celinsko in posebej za submediteransko podnebje. Določene so za vse vrste gnojil, ki vsebujejo dušik (tekoča organska gnojila, hlevski gnoj ter mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik).

Koledarčke lahko dobite na prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v času kmetijsko-živilskega sejma AGRA, objavljena pa sta tudi v priponki spodaj.

 

Koledarček – časovna prepoved gnojenja v celinskem podnebju

Koledarček – časovna prepoved gnojenja v submediteranskem podnebju

 

Deli z drugimi