24. 7. 2020 – Predstavitev razpisov in prijava na nepovratna sredstva v gozdno-lesni verigi

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v juliju in avgustu v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov s področja gozdno-lesne verige iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Ker si želimo, da bodo upravičenci o razpisih pravočasno obveščeni in bodo njihove vloge dobro pripravljene, bomo na različnih lokacijah po Sloveniji organizirali predstavitve javnih razpisov.

 

infografika gozdarski razpisi

Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije za različne naložbe v gozdno lesno-verigo, ki se začne s sečnjo in konča s prvo predelavo hlodovine v različne produkte.

Predstavljeni bodo sledeči javni razpisi:

Vabimo vse deležnike iz gozdno-lesne verige, da se nam pridružijo v mescu juliju in avgustu na predstavitvah po Sloveniji, kjer bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavilo prihajajoče javne razpise, načine prijave in financiranja naložb v gozdno-lesni verigi.

 

Predstavitve:

Dvorana doma krajanov Bresternica, Na Gaj 2, 2354 Bresternica

 

Sejna dvorana v pritličju Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

 

Krpanov dom Pivka, Prečna ulica 1, 6257 Pivka

 

Gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Nova vas na Blokah, Nova vas 48 b, 1385 Nova vas

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmiheljska cesta 14, 8000 Novo Mesto

 

Hiša Evrope, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana

 

Čebelarski razvojno-izobraževalni center Gorenjske, Rožna dolina 50a, 4248 Lesce

 

Vabljeni!

 

 

Deli z drugimi