23. 6. 2014 – Poziv za izraz interesa za izvajanje projektov v okviru ukrepa Sodelovanje

Za namene doseganja ciljev politike razvoja podeželja in Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, s poudarkom na spodbujanju razvoja z viri gospodarnega, ekonomsko upravičenega, produktivnega, konkurenčnega ter okolju prijaznega kmetijskega in gozdarskega sektorja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poziva vse interesente za izvajanje projektov iz naslova ukrepa Sodelovanje (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005) k oddaji predlogov projektnega sodelovanja in s tem povezanih vsebin.

Pozivamo vas, da nam posredujete predloge projektnih vsebin z okvirno sestavo projektnih skupin (partnerstev) in navedbo načrtovanih rezultatov in ciljev, ki jih zasleduje predlog projekta. Zbrani predlogi projektnih vsebin bodo podlaga za pripravo prednostnih vsebinskih sklopov ukrepa Sodelovanje ter s tem skladne okvirne alokacije sredstev.

Vaše predloge projektnih vsebin nam posredujte na priloženem obrazcu (doc), najkasneje do 23. 7. 2014, na elektronski naslov sodelovanje.mko@gov.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

Poziv za izraz interesa (pdf)

Obrazec – predlog projektne vsebine za ukrep Sodelovanje (doc)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi