23. 4. 2018 – Objavljena uredba bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam omogočala podporo za lažji začetek delovanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 20. 4. 2018, v Uradnem listu objavilo Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020. Uredba je namenjena združevanju primarnih proizvajalcev – kmetov v organizacije in skupine, kar bo izboljšalo njihovo pogajalsko izhodišče.

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 omogoča povezovanje kmetov, kar posredno vpliva na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Cilji uredbe in podukrepa so predvsem:

1.    prilagajanje proizvodnje zahtevam trga;
2.    skupno dajanja blaga v promet;
3.    oblikovanje skupnih pravil,
4.    razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter
5.    inovacije.

Uredba ureja izvajanje istoimenskega podukrepa, za kar bo v naslednjih letih namenjenih 2.227.950,00 evrov. Sredstva se namenijo za prvih pet let od priznanja kot pavšalno plačilo skupinam in organizacijam, kjer skupine proizvajalcev skupno lahko dobijo do 25.000,00 evrov, organizacije proizvajalcev pa do 50.000,00 evrov letno.
Podpora se izračuna na podlagi potencialne vrednosti tržne proizvodnje oziroma prihodkov od prodanih proizvodov, za katere je prejela priznanje, v treh preteklih letih pred priznanjem. Prvo leto je upravičenec upravičen do podpore v višini 10 odstotkov vrednost tržne proizvodnje. Podpora se vsako leto linearno znižuje in v petem letu predstavlja 6 odstotkov prihodkov od prodaje.

Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobi skupina kmetov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali z zakonom, ki ureja o zadruge, povezani v to pravno osebo ali del pravne osebe. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje. Status organizacija ali skupina pridobi na ravni pravilnikov o priznanju.

Javni razpis iz naslova ukrepa 9 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo predvidoma v prvi polovici leta 2018. 

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020…

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi