23. 3. 2015 – Obvestilo mladim kmetom, ki želijo kandidirati za podporo v okviru javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020

Obveščamo vse mlade kmete, ki želijo kandidirati za podporo v okviru javnega razpisa pri podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, da se podpora dodeljuje za prvo vzpostavitev kmetije in zagon kmetijske dejavnosti.

Upravičenci do podpore so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let in imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Mladi kmet lahko začne z vzpostavitvijo kmetije največ 18 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.

Kot vzpostavitev se šteje, da je mladi kmet izpolnil naslednje korake:

1. postal lastnik kmetije, kar dokazuje s pravnomočnim sklepom o vpisu v Zemljiško knjigo;
2. se vpisal v Register kmetijskih gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva na kmetiji in
3. vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime.

POMEMBNO:

Ob oddaji vloge na javni razpis morata biti prva dva koraka vzpostavitve dokončana, medtem, ko mora upravičenec vzpostaviti knjigovodstvo na svoje ime šele po tem, ko je vložil vlogo na javni razpis. Upravičenec mora knjigovodstvo na svoje ime vzpostaviti z začetkom novega koledarskega leta po prejeti odločbi o pravici do sredstev.

Podrobnejši podatki o podukrepu Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so dostopni v Programu razvoja podeželja RS 2014 – 2020 na naslednji povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020

Deli z drugimi