23. 12. 2015 – Predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, morate izpolniti pogoj udeležbe na 6-urnem predhodnem usposabljanju. Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP.

 

Namen teh usposabljanj je čim boljša seznanitev kmetov z novim ukrepom, z vsemi pogoji ter z vsebino posameznih zahtev. Udeleženci bodo spoznali namen kmetijsko okoljsko podnebnih plačil in namen posameznih zahtev, ki so zasnovane tako, da pripomorejo k zmanjševanju vplivov kmetijstva na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. Javna služba kmetijskega svetovanja bo na vseh osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih (KGZ), razpršeno po vsej Sloveniji, izvedla 25 usposabljanj.

Navedena usposabljanja bomo izvedli v času od 12. do 29. januarja 2016.

V nadaljevanju je objavljen celoten seznam vseh predvidenih lokacij in terminov predhodnih usposabljanj. Zaradi lažje organizacije usposabljanj se morate zainteresirani kmetje na nekaterih KGZ predhodno prijaviti (KGZ: LJ, KR, MS, NM in PT).

Prijave bodo kmetijski svetovalci sprejemali na telefonskih številkah, ki so objavljene v preglednici pri posamezni lokaciji.

Ker je udeležba na predhodnem usposabljanju vstopni pogoj za ukrep KOPOP, svetujemo, da se usposabljanj udeležite tudi tisti, ki glede vstopa v ukrep KOPOP še niste dokončno odločeni, in si s tem pustite odprto možnost za vstop v ukrep.

Na usposabljanje udeleženci obvezno prinesite KMG-MID številko, saj bo udeležba zabeležena v elektronsko evidenco udeležencev usposabljanj. Ker bo posamezno usposabljanje trajalo najmanj 6 ur, ne bo narobe, če boste s seboj prinesli tudi malico, saj na vseh lokacijah ne bo v bližini primernih lokalov, daljši odmori med usposabljanjem pa niso načrtovani.

 

Vsebina usposabljanj:

Tema Trajanje
Predstavitev ukrepa KOPOP 240 min
Odvzem vzorcev tal za analizo   30 min
Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP   30 min
Varovanje voda in ukrep KOPOP   30 min
Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam   30 min

Skupen obseg predhodnega usposabljanja: 6 ur

Vsebina predhodnih usposabljanj za leto 2016 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo na vseh ponovitvah (lokacijah in terminih) enaka.

 

Seznam lokacij in terminov predhodnih usposabljanj za ukrep KOPOP za vstop v letu 2016

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Datum Lokacija Ura
12.01.2016 Spotur – HOSTL, Ozare 18, Slovenj Gradec 9.00
19.01.2016 Sejna dvorna občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03/490 75 86

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(OBVEZNA  je predhodna prijava na telefonski števili pri posamezni lokaciji)

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
26.01.2016 Dvorana Doma krajanov, Kranjska 1, Šenčur 9.00 04 280 46 36

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

(OBVEZNA  je predhodna prijava na telefonski števili pri posamezni lokaciji)

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
14.1.2016 CERKNICA, Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42B, 1380 Cerknica 9.00

01 70 97 041,

01 70 97 040

21.1.2016 Dol pri Hrastniku, Kinodvoran-Kulturni dom, Trg borcev NOB 12, 1431 Dol pri Hrastniku 9.00 03 567 93 91
26.1.2016 BEVKE, Krajevna skupnost Bevke, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici 9.00

01 750 2008,

01 750 2009

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/ 513 07 14

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Datum Lokacija Ura
15.01.2016 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(OBVEZNA  je predhodna prijava na telefonski števili pri posamezni lokaciji)

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
18.01.2016 Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona 9.00 02 568 10 76, 02 565 10 55
21.01.2016 Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00 02 5849 860
26.01.2016 Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci 9.00 02 542 15 04, 02 572 12 50
29.01.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00 02 539 14 21

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17 (Metka Barbarič)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Datum Lokacija Ura
12.01.2016 Srednja šola Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3, Sežana             8.00
15.01.2016 Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1. Nova Gorica 8.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 (Michaela Vidič) ali 05/335 12 08 (Tanja Valantič Širok)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(OBVEZNA  je predhodna prijava na telefonski števili pri posamezni lokaciji)

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
25.01.2016 KGZS-ZAVOD NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto 9.00 07 33 21 942
21.01.2016 Gasilski dom Črnomelj, Belokranjska cesta 10, 8340 Črnomelj 9.00

07 30 56 210

07 36 36 060

18.01.2016 CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 9.00 07 34 60 670
19.01.2016 Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice 9.00 07 49 61 165
22.01.2016 Sejna soba A Občine Krško,Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško 9.00 07 49 02 210
20.01.2016 Gasilski dom Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica 9.00 07 81 41 725

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07-373-05-74 (mag. Zdenka Kramar)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

(OBVEZNA  je predhodna prijava na telefonski števili pri posamezni lokaciji)     

Datum Lokacija Ura Tel.št. za prijavo
15.01.2016
Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj
9.00 02 749 36 29
20.01.2016
Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
9.00 02 729 09 40
21.01.2016
Sejna soba na sedežu Kmetijske svetovalne službe, Trgovska 1, Slovenska Bistrica
9.00 02 843 01 30
22.01.2016 Dvorana doma društev LORA, Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož 9.00 02 741 75 00 
26.01.2016 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00 02 749 36 29
29.01.2016
Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj
9.00 02 749 36 29

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10

Prijava na e-novice

Deli z drugimi