23. 12. 2013 – Podaljšano izvajanje ukrepov 2. osi PRP 2007-2013 in novi podukrepi

Zaradi zamika izvajanja reforme SKP in s tem izvajanja ukrepov, vezanih na površino, v leto 2015, Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje v letu 2014 nadaljuje z izvajanjem obstoječih ukrepov 2. osi (KOP in OMD) Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Zaradi podaljšanja izvajanja obstoječih ukrepov 2. osi PRP bo Vlada RS do konca leta 2013 sprejela Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2014, ki bo omogočila nemoteno izvajanje ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijske dejavnosti in kmetijsko okoljskih podukrepov v letu 2014.

Upravičenci, ki so leta 2012 podaljšali obveznost izvajanja podukrepov KOP za dve leti, in tisti, ki jim ta obveznost poteče z letom 2013, lahko v sklopu vlaganja zahtevkov za leto 2014 svojo celotno obveznost podaljšajo še za eno leto.

S 1. januarjem 2014 bo začela veljati direktiva o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov, ki določa ukrepe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Nekateri od teh ukrepov bodo postali standard in ne bodo več del plačil v okviru določenih podukrepov. Zato so v pripravi novi izračuni za določitev višine plačil za te podukrepe.

Med drugimi novostmi je tudi ta, da se bo prihodnje leto možno vključiti tudi v druge podukrepe KOP (več o tem v dopisu). Upravičenci, ki imajo zemljišča na območju vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območij zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero, lahko prihodnje leto prevzamejo nove obveznosti tudi za podukrepa 214-I/1 (ohranjanje kolobarja) in 214-I/2 (ozelenitev njivskih površin).

Prijava na e-novice

Deli z drugimi