23. 12. 2013 – Objava uredb skupne kmetijske politike 2014-2020

V Uradnem listu EU so bile dne 20. 12. 2013 objavljene vse štiri osnovne EU uredbe, ki opredeljujejo skupno kmetijsko politiko (v nadaljevanju: SKP). Uredbe odražajo politični dogovor med Evropsko komisijo, Evropskim svetom in Evropskim parlamentom. Te štiri uredbe so:

– Uredba razvoja podeželja (št. 1305/13),
– Horizontalna uredba o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP (št. 1306/13),
– Uredba za neposredna plačila (št. 1307/13) in
– Uredba o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (št. 1308/13).

Tekoč prehod iz sedanjega programskega obdobja v novega zagotavlja Prehodna uredba za leto 2014 (št. 1310/13).

Objavljena pa je tudi krovna uredba o skupnih določbah (SSO) o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (št. 1303/13).

Izvedbena določila objavljenih uredb pa bo Evropska komisija določila v izvedbenih in delegiranih aktih, ki jih bo objavila predvidoma tekom leta 2014.

Povezava: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A347%3ASOM%3ASL%3AHTML

Deli z drugimi