23. 11. 2017 – Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

Vključeni v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

Vsebina usposabljanj

1.   Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP in

2.   Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (predstavitev dobrih kmetijski praks v eni ali več izbranih panogah (poljedelstvo, vrtnarstvo, hmeljarstvo, travništvo, vključno z mokrotnimi oziroma vlagoljubnimi travniki, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, prašičjereja, govedoreja, drobnica, konjereja, čebelarstvo)) v povezavi z ohranjanjem narave, varstvom voda in tal, podnebnimi spremembami in konkurenčnostjo.

Prva tema bo na vseh usposabljanjih enaka, pri drugi temi pa bo na posameznem usposabljanju dan poudarek vsaj dvema panogama. Izbrane panoge za posamezno usposabljanje so razvidne v spodnji najavi lokacij in terminov usposabljanj.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 1. februarja 2018, na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 83 usposabljanj. Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj.

Deli z drugimi