23. 5. 2017 – Poročilo o izvedenem usposabljanju za mlade kmete

V mesecu aprilu in maju 2017 je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Kranj, Maribor in Ljubljana preko javnega naročila izvedla usposabljanje za mlade prevzemnike kmetij.

Usposabljanje je bilo namenjeno upravičencem iz prvega in drugega javnega razpisa pri podukrepu, namenjenemu mladim kmetom, in sicer tistim, ki so si zastavili cilj »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2017«.

Usposabljanje je potekalo na lokacijah Ljubljana, Celje (Petrovče) in Maribor (Pesnica pri Mariboru).

Predstavljene so bile teme s področja ekonomike kmetijskega gospodarstva in poslovnega povezovanja v kmetijstvu.

Sodelovali so predavatelji  iz treh zgoraj navedenih kmetijsko gozdarskih zavodov, Zadružne zveze Slovenije  in Avstrije.

Predstavitev usposabljanja za mlade kmete je dostopna na spletni strani KGZS: http://www.kgzs.si/GV/Razvoj-podezelja/Program-razvoja-podezelja/Podukrep-6.1.-Pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-k.aspx

Deli z drugimi