22. 5. 2014 – Izveden seminar LEADER

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Mreže za podeželje, je dne 20. 5. 2014, izvedla seminar LEADER, ki je bil namenjen vsem zainteresiranim akterjem lokalnega razvoja. Seminarja se je udeležilo kar 160 udeležencev.

Na seminarju se je predstavila Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 s poudarkom na pripravi strategije lokalnega razvoja. Uredba bo v naslednjih dneh posredovana v formalno usklajevanje s socialnimi partnerji in v medresorsko usklajevanje. Sprejem uredbe je predviden do konca junija 2014. V uredbi je predviden rok 20 mesecev od njene uveljavitve, v katerem se morajo oblikovati lokalne akcijske skupine za novo programsko obdobje 2014-2020, izbrati upravljavca ter izdelati strategijo lokalnega razvoja. Za namen ustrezne priprave strategij lokalnega razvoja bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do konca junija pripravilo smernice za izdelavo strategij lokalnega razvoja.
V programskem obdobju 2014-2020 je področje spremljanja in vrednotenja pridobilo večji pomen, zato morajo lokalne akcijske skupine temu področju nameniti veliko pozornosti in se odločiti kako bodo izvajali to nalogo. Seveda bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje lokalnim akcijskim skupinam nudilo podporo pri izvajanju tega področja.

V drugem delu seminarja pa so udeleženci v okviru predstavitev področij ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave in socialnega podjetništva v povezavi z ukrepi LEADER, dobili občutek o pomenu teh področij, ki imajo pomebno vlogo pri opredelitvi tematskih področij v strategiji lokalnega razvoja. Prav tako so bile predstavljene tudi zanimive ideje in projekti kot pomoč pri razmišljanju o predlogu projektnih idej.

Potekala je tudi konstruktivna razprava, ki je podala mnoge pobude za kvalitetnejšo pripravo ukrepa LEADER.

Izvajanje ukrepa LEADER se prenaša iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, skladno s spremembo Zakona o kmetijstvu, ki je pričela veljati 29. 4. 2014.

Predstavitve:

1. Uredba LEADER (.pdf)

2. Strategija lokalnega razvoja – izhodišča (.pdf)

3. Spremljanje in vrednotenje (.pdf)

4. LEADER in ohranjanje kulturne dediščine in razvoj vasi (.pdf)

5. LEADER in ohranjanje narave – MKO (.pdf)

6. LEADER in ohranjanje narave – ZRSVN (.pdf)

7. LEADER in socialno podjetništvo (.pdf)

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi