22. 2. 2016 – Predstavitev Praktičnega vodnika za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je udeležil promocijskega dogodka ob izidu priročnika »Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo«. Priročnik je pripravilo Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z Mrežo za podeželje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, še dvema drugima ministrstvoma in osmimi institucijami.

Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo je priročnik, ki nosilce aktivnosti in načrtovalce razvoja na podeželju usmerja skozi zahtevne upravne postopke, povezane s posegi v prostor na varovanih območjih. 

Minister mag. Dejan Židan je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil pomen jasnosti vodenja postopkov. »Za uporabnika, državljana ali pravno osebo je zelo pomembno in koristno, da preko postopkovnih navodil in dobrih praks pride do želene investicije«, je dejal minister. Ob tem je dodal, da so pripravljavci ujeli ravno pravi čas za izdajo priročnika, saj je obdobje pravo, ko se v Sloveniji na področju kmetijstva, gozdarstva in živilske industrije pripravlja veliko razpisov. »V tem obdobju bo na razpolago 150 mio EUR skozi javne razpise, če pa prištejemo zraven še drugi soinvestitorski del sredstev, pa bo v letošnjem letu v Sloveniji investicijski cikel vreden kar 350 mio EUR«, je še poudaril minister. Ob koncu je pohvalil projekt ter rekel da je ponosen na to, da bo Slovenija dobila uporabno gradivo na primerih dobrih praks.

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Aleš Zidar je povedal, da je izvajanje posegov v prostor v varovanih območjih zapleteno zaradi množice pravilnikov in navodil različnih institucij, ki so pristojne za posamezno ožje vsebinsko področje. Tako pomeni oblikovanje in koordiniranje desetčlanske medresorske komisije s predstavniki pristojnih ministrstev in institucij, ki je strokovno usmerjala pripravo priročnika velik uspeh. Uvodnim nagovorom je sledila razprava o učinkovitejšem med institucionalnem sodelovanju pri urejanju varovanih področij.

Štiri vsebinske sklope priročnika je predstavila urednica priročnika mag. Vesna Erhart, Društvo za razvoj slovenskega podeželja, in kot dober primer gospodarskega razvoja skladnega z varovanjem naravnih ali kulturnih vrednot, izpostavila postavitev rastlinjaka na Ekološki turistični kmetiji pri Plajerju, ki leži v alpski vasici Trenta v Triglavskem narodnem parku. Njihova proizvodnja zelenjave sredi visokogorja namreč presega potrebe številčne družine in turistične kmetije. Slavka Zupan, K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o., vodja skupine strokovnjakinj zadolženih za pripravo osrednjega dela priročnika, pa je predstavila splošen zakonodajni okvir in osnovno logiko upravnih postopkov povezanih s posegi v prostor. Na kratko je predstavila tudi 12 podrobneje predstavljenih pogostih primerov posegov v prostor, kot so gradnja male komunalne čistilne naprave, gradnja samostojnega parkirišča, obnova tematske poti, rekonstrukcija stavbe kulturne dediščine ipd.

 

Deli z drugimi