22. 2. 2016 – Javne predstavitve objavljenih razpisov s področja kmetijstva in gozdarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja termine predstavitev aktualnih javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020. To so javni razpisi iz naslovov podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture in podukrepa 8.6 – javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je bil objavljen 12. 2. 2016, bo potekala pa naslednjem razporedu:

       sreda, 24. 2. 2016 ob 10.00, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj;

       petek, 26. 2. 2016 ob 10.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 9.00, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016, ki je bil objavljen dne 19. 2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu:

       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 10.40, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;

       sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

       četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 4.3Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2016, ki bo predvidoma objavljen 26. 2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu:

       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 12.45, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;

       sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

       četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

Predstavitev 1. javnega razpisa za podukrep 8.6Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016, ki je bil objavljen dne 19. 2. 2016, bo potekala po naslednjem razporedu

       ponedeljek, 29. 2. 2016 ob 12.45, MKGP, velika predavalnica v pritličju, Dunajska cesta 22, Ljubljana;

       sreda, 9. 3. 2016 ob 9.00, Občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

       četrtek, 10. 3. 2016 ob 10.30, KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, Ptuj.

 

Javni razpisi so objavljeni na naslednji povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

Prijave se sprejemajo do zapolnitve prostih mest na e-naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Deli z drugimi