22. 2. 2016 – Dodatna predhodna usposabljanja za vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) v letu 2016

Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, morate izpolniti pogoj udeležbe na 6-urnem predhodnem usposabljanju. Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep KOPOP.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z željo, da se omogoči vsem, ki se bodo tekom kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2016 še odločili za vstop v KOPOP, in v letu 2015 ali 2016 še niso opravili predhodnega 6-urnega usposabljanja, podaljšalo rok za izpolnitev te obveznosti in sicer do 5. maja 2016.

Namen teh usposabljanj je čim boljša seznanitev kmetov z novim ukrepom, z vsemi pogoji ter z vsebino posameznih zahtev. Udeleženci bodo spoznali namen kmetijsko okoljsko podnebnih plačil in namen posameznih zahtev, ki so zasnovane tako, da pripomorejo k zmanjševanju vplivov kmetijstva na okolje, prispevajo k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter zagotavljajo izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS bo v aprilu in maju 2016 izvedla 6 dodatnih predhodnih usposabljanj za vključitev v ukrep KOPOP.

V nadaljevanju je objavljen seznam predvidenih dodatnih lokacij in terminov predhodnih usposabljanj.

Zaradi lažje organizacije usposabljanj se morate zainteresirani kmetje na vseh predvidenih lokacijah predhodno prijaviti. Prijave bodo kmetijski svetovalci sprejemali na telefonskih številkah, ki so objavljene v preglednici pri posamezni lokaciji.

Na usposabljanje udeleženci obvezno prinesite KMG-MID številko, saj bo udeležba zabeležena v elektronsko evidenco udeležencev usposabljanj. Ker bo posamezno usposabljanje trajalo najmanj 6 ur, ne bo narobe, če boste s seboj prinesli tudi malico, saj na vseh lokacijah ne bo v bližini primernih lokalov, daljši odmori med usposabljanjem pa niso načrtovani.

 

Vsebina usposabljanj:

Tema Trajanje
Predstavitev ukrepa KOPOP 240 min
Odvzem vzorcev tal za analizo   30 min
Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP   30 min
Varovanje voda in ukrep KOPOP   30 min
Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam   30 min

Skupen obseg predhodnega usposabljanja: 6 ur

Vsebina predhodnih usposabljanj za leto 2016 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo na vseh ponovitvah (lokacijah in terminih) enaka.

 

Seznam dodatnih lokacij in terminov predhodnih usposabljanj za ukrep KOPOP za vstop v letu 2016

  Na vseh lokacijah je OBVEZNA  predhodna prijava na tel. št., ki je navedena pri posamezni lokaciji).

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
03.05.2016 Predavalnica KGZS-Zavoda CE, Trnoveljska cesta 2, Celje 9.00 03 490 75 86

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03 490 75 86

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
21.04.2016 Dobrunje, Zadružni dom Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43 9.00 01 542 97 72

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/ 513 07 14

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
22.04.2016 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, Murska Sobota 9.00 02 539 14 21

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
22.4.2016 Dvorana mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 8:00 05 335 12 12

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 (Michaela Vidič) ali 05/335 12 08 (Tanja Valantič Širok)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
21.4.2016 KGZS-ZAVOD NM, Šmihelska 14, Novo mesto 9.00 07 332 19 42

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07-373-05-74

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Datum Lokacija Ura Telefon za prijavo
26.04.2016
Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj
9.00 02 749 36 29

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10

 

 

Dodatne pomembne informacije o ukrepu KOPOP v letu 2016 lahko preberete tu (kliknite)…

Deli z drugimi