22. 10. 2020 – Javno posvetovanje Evropske komisije o dolgoročni viziji za podeželska območja

Pogled iz zraka na podeželsko pokrajino, avtor Termodron d.o.o.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi k vključitvi in k podaji vaših mnenj v javni razpravi Evropske komisije o Dolgoročni viziji za podeželska področja, ki bo odprto do 30. 11. 2020. Namen je oceniti dojemanje in mnenja o tem, kako je danes živeti na podeželskih območjih in kako bi se morala podeželska območja spremeniti do leta 2040. Rezultati tega vprašalnika bodo uporabljeni pri pripravi sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, ki bo sprejeto in objavljeno leta 2021.

 Pogled iz zraka Termodron

Fotografija: Pogled iz zraka; avtor: Termodron d.o.o.

Evropska komisija je začela s pomembno pobudo o prihodnosti podeželskih območjih in njihovi vlogi v družbi, kar kaže na večji pomen podeželja v okviru politik Evropske Unije. Na to nakazuje tudi eden od poudarkov iz nagovora Ursula von der Leyen, predsednice Evropske komisije, ob njenem imenovanju: »Prihodnost podeželske Evrope se lahko oblikuje le lokalno. Javna razprava bo vodila do nove strategije in vizije za podeželsko Evropo 2040 od in za prebivalce podeželja.«

V okviru razprave se želi osvetliti izzive kot so demografske spremembe, dostopnost in storitve na podeželju. Poudarek je tudi na iskanju inovativnih, vključujočih in trajnostnih rešitev v luči podnebnih sprememb in digitalizacije. Vabljeni ste tudi k izpolnitvi dodatnih vprašanj o izvajanju skupne kmetijske politike.

Organizacije in posamezniki ste vabljeni k izpolnitvi vprašalnika. Rok za oddajo je do 30. novembra 2020. Vprašalnik je na voljo tudi v slovenščini.

Povezava do vprašalnika

* * *

Dodatne informacije:

Novica ob začetku javne razprave Evropske komisije
Portal »Long Term Rural Vision Portal« Evropske mreže za razvoj podeželja

Deli z drugimi