21. 9. 2015 – Vlada Republike Slovenije je 15. in 16. 9. 2015 obiskala Pomurje, v okviru katerega je obiskala tudi kmetije in podjetja, povezana s kmetijstvom in predelavo hrane, ter izobraževalne ustanove

Državna sekretarka mag. Strniša je v okviru vladnega obiska prvega dne, 15. 9. 2015, najprej obiskala kmetijo Gorana Škaperja v Puconcih, kjer so ji predstavili delovanje kmetije, ki se ukvarja predvsem s prašičerejo, sredstva za investicije pa je prejela tudi iz več ukrepov Programa razvoja podeželja 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), to je iz naslova ukrepa 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« kot tudi iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« v okviru katerih so med drugim zgradili hlev za živali, opremo in sušilnico za žitarice.

V nadaljevanju obiska se je državna sekretarka sestala z vodstvom  območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota. Seznanila se je s trenutno problematiko kmetovanja v Pomurju in z aktivnostmi, ki s tem v zvezi potekajo na KGZ Murska Sobota, s potekom izvajanja Skupne kmetijske politike in s samim delovanjem zavoda.

V popoldanskem delu obiska je obiskala še kmetijo mladega prevzemnika Saše Seršena v Veržeju, ki je sredstva za kmetovanje kot mladi prevzemnik prav tako pridobil iz PRP 2007–2013, pri izpolnjevanju razvojnih ciljev pa si je uspešno pomagal tudi s sredstvi ukrepa 121.

Prvi dan regijskega obiska v Pomurju je državna sekretarka mag. Strniša zaključila z ogledom Mešalnice Jate Emona v Križevcih pri Ljutomeru. Mešalnica krmil Ljutomer je bila zgrajena že leta 1962, leta 1974 je bila dograjena sušilnica s skladišči, opravlja pa dejavnost odkupa žit z njive, sušenja in njihovega skladiščenja za potrebe lokalnih rejcev. Podjetje Jata Emona d.o.o. je za investicije pridobilo sredstva v okviru izvajanja PRP 2007–2013. Že v petek, 11. 9. 2015, je bila slovesna predstavitev prenovljene mešalnice Ljutomer, ki se jo je udeležila namestnica Direktorata za kmetijstvo, Marjeta Bizjak. Tokratni zaključek projekta se je nanašal na rekonstrukcijo in tehnološko posodobitev obrata mešalnice krmil Ljutomer, za katerega je prejela odločbo o odobritvi finančnih sredstev iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.

Drugi dan vladnega obiska, 16. 9. 2015,  so se ministri najprej sestali na skupni seji. V nadaljevanju dopoldanskega dela vladnega obiska se je minister mag. Židan skupaj s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem udeležil obiska v podjetju Kodila d.o.o. Predelava mesa je že tradicija družine Kodila, ki jo nadaljuje že tretja generacija. Leta 2000 je Janko Kodila pri 33 letih prevzel mesnico od svojega očeta in začel razvijati lokalne posebnosti in tradicionalno kulinariko. Že na začetku si je prizadeval za zaščito prekmurske šunke. Podjetje je bilo tudi dvakrat uspešno pri kandidiranju za sredstva iz naslova ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« Programa razvoja podeželja 2007–2013.

Sledil je skupen obisk Biotehniške šole Rakičan – ministru mag. Židanu in ministrici za izobraževanje, znanost in šport Maji Makovec Brenčič je ravnateljica šole Simona Potočnik predstavila delovanje šole, ki že več kot 75 let izobražuje strokovne kadre v kmetijstvu. V tem času so izobrazili številne strokovnjake, ki so imeli pomembno vlogo in vpliv na razvoj ter dosežke kmetijstva v Pomurju in širše v Sloveniji. Izobraževanja v šoli se izvajajo v specializiranih učilnicah in na velikem posestvu, na katerem so polja, zelenjavni vrt, zeliščni vrt, sadovnjak, rastlinjak, meteorološka postaja, čebelnjak in drugo. Biotehniška šola Rakičan je bila dvakrat izbrana za najlepšo urejeno srednjo šolo v Sloveniji, v okviru izvajanja PRP 2007–2013 pa je pridobila tudi sredstva na javnem razpisu ukrepa 111 »Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu«. 

V popoldanskem delu obiska je minister obiskal Krajinski park Goričko, kjer se je z zaposlenimi v parku pogovarjal o njegovem delovanju in o aktualnih temah na področju varstva narave. Opaziti je namreč slabšanje stanja biotske in krajinske pestrosti zaradi intenziviranja kmetijske rabe v dolinah potokov in opuščanja rabe ekstenzivnejših kmetijskih površin na pobočjih in suhih tleh.

Sledil je obisk podjetja Radenska d.o.o. v Radencih, kjer se je minister srečal z vodstvom podjetja, pokazali pa so mu tudi proizvodne obrate oz. polnilnico pijač. Minister Židan se je pozno popoldne udeležil skupnega srečanja – regionalnega razvojnega dialoga za Pomursko regije Vlade RS in predstavnikov pomurske regije.

Drugi dan regijskega obiska v Pomurju je minister mag. Dejan Židan zaključil z udeležbo pri podpisu zavez industrije pijač. Zaveze so podpisali predstavniki GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in predstavniki podjetij industrije pijač in sicer za namen spodbujanja zdravega življenjskega sloga, podpore izboljšanja stanja na področju javnega zdravja in kot prispevek k doseganju ciljev nacionalne prehranske politike.

 

Fotogalerija:

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/fotogalerija/foto/article/12450/8234/25f6652e5a07e23e305de12b08a68ae4/

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/fotogalerija/foto/article/12450/8236/4cfaa154731955ac59b1640141043913/

Deli z drugimi