21. 9. 2015 – Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja za vključene v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP)

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja.

V LETU 2015 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. 12. 2015! – REZERVNIH TERMINOV NI!

 

Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajate ukrep KOPOP.

 

Vsebina usposabljanj:

Tema Trajanje
Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP  
  • Evidence o delovnih opravilih
60 min
  • Administrativni pregledi in pregledi na kraju samem
  • Možnosti za napake pri izvajanju ukrepa KOPOP in kako se jim izogniti
 
Kmetovanje in ohranjanje narave

  • Natura 2000 v Sloveniji
  • Prispevek ukrepa KOPOP k doseganju naravovarstvenih ciljev
60 min
Kmetovanje ter varstvo voda in tal

  • Vodovarstvena območja in stanje voda v Sloveniji
  • Prispevek ukrepa KOPOP k varovanju voda
60 min
Kmetovanje in podnebne spremembe

  • Slovensko kmetijstvo in podnebne spremembe
  • Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe
60 min

 

Vsebina usposabljanj za leto 2015 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo na vseh ponovitvah (lokacijah in terminih) enaka.

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Izpolnitev ankete je pogoj, na podlagi katerega vam bo priznana udeležba na usposabljanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 82 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

Vsak upravičenec, ki je vključen v KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na usposabljanjih. Pri tem bodite pozorni, saj se bo potrebno na nekaterih KGZ prijaviti na usposabljanje, na drugih KGZ pa boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje (če vam termin ne bo ustrezal, se boste lahko dogovorili za zamenjavo). 

 

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za kmete, ki so se v letu 2015 vključili v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020:

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
06.10.2015 Restavracija Gaj, Cesta v Loke 7, Mozirje 9.00
08.10.2015 Spotur – HOSTL, Ozare 18, Slovenj Gradec 9.00
13.10.2015 Sejna dvorana občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur 9.00
15.10.2015 Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, Petrovče 9.00
20.10.2015 Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, Šoštanj 9.00
22.10.2015 Hotel Hum, Trg svobode 1, Laško 9.00
24.10.2015 Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, Petrovče 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03/490 75 86

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
27.10.2015 Kulturni dom, Poljane nad Škofjo Loko 77,  Gorenja vas – Poljane 9.00
29.10.2015 Gorjanski dom v Zgornjih Gorjah, Gorje 9.00
03.11.2015 Kulturni dom Železniki, Železniki 9.00
05.11.2015 Kulturni dom, Stara Fužina 538, Bohinjsko jezero 9.00
02.12.2015 Dom krajanov, Kranjska 1, Šenčur 15.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
14.10.2015 Krajevna skupnost Bevke, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici 9.00
21.10.2015 Hipodrom Vrbljene, Iška vas 63a, 1292 Ig 9.00
27.10.2015 Dvorana KUD Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake 9.00
29.10.2015 Krajevna skupnost Šmarca, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik 9.00
04.11.2015 Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42B, 1380 Cerknica 9.00
10.11.2015 Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 9.00
17.11.2015 Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica 9.00
25.11.2015 Gasilski dom Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica 9.00
02.12.2015 Gasilski dom Cerknica, Notranjska cesta 42B, 1380 Cerknica 9.00
08.12.2015 Zadvor, Zadružni dom, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Lj-Dobrunje 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/ 513 07 14

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
14.10.2015 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00
21.10.2015 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00
26.11.2015 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
01.10.2015 Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomer 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00
02.10.2015 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00
06.10.2015 Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci 9.00
07.10.2015 Dvorana občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče 9.00
14.10.2015 Dvorana Okrepčevalnice Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova 9.00
15.10.2015 Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomer 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00
19.10.2015 Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona 9.00
20.10.2015 Dvorana Gasilskega doma Gaberje, Glavna ulica 54, 9220 Lendava 9.00
22.10.2015 Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomer 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00
27.10.2015 Dvorana Gostilne Puhan, Motvarjevci 34, 9207 Prosenjakovci – Pártosfalva 9.00
03.11.2015 Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci 9.00
05.11.2015 Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomer 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00
09.11.2015 Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona 9.00
12.11.2015 Dvorana Gostišča Kuzmič, Sveti Jurij 10, 9262 Rogašovci 9.00
18.11.2015 Dvorana Gostilne Pri Zlatici, Gornji Petrovci 91A, 9203 Gornji Petrovci 9.00
20.11.2015 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00
26.11.2015 Dvorana Gostilne Sabo, Gornji Slaveči 7, 9263 Kuzma 9.00
30.11.2015 Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona 9.00
04.12.2015 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00
10.12.2015 Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomer 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru 9.00
18.12.2015 Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17 (Metka Barbarič)

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

(OBVEZNO je naročanje na izbrano lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
14.10.2015 Osnovna šola Idrija, Lapajnetova 50, Idrija 15.00
20.10.2015 Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna 16.00
22.10.2015 Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, Pobegi 16.00
27.10.2015 Kulturni dom Grgar, Grgar 47, Grgar 15.00
03.11.2015 Hotel Cerkno, Sedejev trg 8, Cerkno   8.30
04.11.2015 Srednja šola Srečka Kosovela, Stjenkova ulica 3, Sežana 16.00
06.11.2015 Gimnazija Tolmin, Dijaška ul.12b, Tolmin 10.00
17.11.2015 Osnovna šola Antona Žnideršiča, Rozmanova ul. 25, Ilirska Bistrica 16.00
24.11.2015 Dvorana Krajevne skupnosti Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, Pobegi 16:00
25.11.2015 Srednja šola Veno Pilon, cesta 5. maja 12, Ajdovščina 16.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 (Michaela Vidič) ali 05/335 12 08 (Tanja Valantič Širok)

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
17.11.2015 Sejna soba A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško 11.00
30.11.2015 Sejna soba A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško 11.00
25.11.2015 Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 12b, Brežice 11.00
24.11.2015 Sejna soba KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto 11.00
27.11.2015 Gasilski dom Črnomelj, Belokranjska cesta 10, Črnomelj 11.00
04.122015 Sejna soba KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto 11.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07-373-05-74

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

Datum Lokacija Ura
14.10.2015 Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi 9.00
20.10.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
27.10.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
03.11.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
05.11.2015 Center Slov. goric, Trg osvoboditve 9, Lenart 9.00
06.11.2015 Dvorana doma društev LORA, Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož 9.00
10.11.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
12.11.2015 Center Slov. goric, Trg osvoboditve 9, Lenart 9.00
12.11.2015 Dvorana doma društev LORA, Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož 9.00
13.11.2015 Sejna soba KSS Slovenska Bistrica Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 9.00
16.11.2015 Center Slov. goric, Trg osvoboditve 9, Lenart 9.00
17.11.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
20.11.2015 Sejna soba KSS Slovenska Bistrica Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 9.00
23.11.2015 Dvorana doma društev LORA, Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož 9.00
24.11.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
25.11.2015 Center Slov. goric, Trg osvoboditve 9, Lenart 9.00
27.11.2015 Dvorana doma društev LORA, Ljutomerska c. 30, 2270 Ormož 9.00
01.12.2015 Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, Ptuj 9.00
08.12.2015 Sejna soba KSS Slovenska Bistrica Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica  
17.12.2015 Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi 9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10

 

Vse informacije najdete tudi v priponki…

Deli z drugimi