21. 4. 2016 – Izdane so brošure za ekološko sadjarstvo, o invazivnih rastlinah in o zadružništvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) je v sodelovanju s partnerji izdalo Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja, Invazivne rastline v kmetijski krajini in brošuro Zadružništvo, učinkovit model poslovnega organiziranja.

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja, ki so jih pripravili dr. Mario Lešnik, dr. Stanislav Tojnko, dr. Anita Solar, dr. Valentina Usenik, dr. Darinka Koron, dr. Matjaž Turinek, Boštjan Godec, Irena Vrhovnik, Matjaž Jančar, Andreja Brence, Domen Bajec, Karmen Rodič in Alenka Caf se neposredno nanašajo na vsebino Ukrepa 11 Ekološko kmetovanje v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in bodo v pomoč sadjarjem, da bodo ustrezno in pravilno izvajali aktivnosti v okviru omejitev in možnosti, ki jih prinaša vključenost v shemo ekološko kmetovanje. Vsebina zajema vsa tehnološka opravila in ekološko varstvo rastlin v zaporedju, kot si sledijo v letu. Predstavljene so tudi odpornejše sorte posamezne sadne vrste, ustrezna izbira lege, priprava tal pred sajenjem in drugi ukrepi, ki lahko pripomorejo k odpornejšim rastlinam. Za dodatno podporo k ukrepu Ekološko kmetovanje so v pripravi tudi Tehnološka navodila za ekološko poljedelstvo, ki jih pričakujemo pred začetkom poletja.

V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave pa je ministrstvo izdalo publikacijo Invazivne rastline v kmetijski krajini. V njej avtorica Sonja Rozman predstavlja devet najpogostejših invazivnih tujerodnih rastlin, ki se pojavljajo na kmetijskih zemljiščih. Ob prebiranju brošure boste izvedeli od kje in zakaj so te rastline prišle k nam, kakšne težave lahko povzročajo ter kaj lahko za omejitev njihovega razširjanja stori vsak izmed nas.

V sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije je ministrstvo izdalo brošuro Zadružništvo, učinkovit model poslovnega organiziranja. Brošura celovito predstavlja slovensko kmetijsko in gozdarsko zadružništvo. V uvodu je predstavljen pravni okvir za delovanje zadrug v Sloveniji in Evropski uniji, kako se ustanovi zadruga, kako postaneš njen član in kako zadruga deluje. Brošura predstavi prednosti zadružnega načina organiziranja in sodelovanja z zadrugo, primere praks zadružništva v Evropi in po svetu. Poseben del je namenjen zgodovini slovenskega kmetijskega in gozdarskega zadružništva, ki ima več kot 140 letno tradicijo. Osrednji del brošure govori o zadrugah na področju kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji, njihovih dejavnostih in predstavlja dobre prakse zadrug iz sodelovanja v ukrepih Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013. Vsebinsko in slikovno so celovito predstavljeni uspešno zaključeni projekti zadrug iz preteklega programa razvoja podeželja. Brošura opredeljuje tudi vlogo zadrug in njihovih podjetij, ki jo le-ti imajo na podeželju. Vsebino brošure zaključuje sistematična predstavitev ukrepov novega Programa razvoja podeželja 2014–2020, v katerih bodo imele možnost za sodelovanje tudi zadruge.

Vse tri brošure so na voljo v elektronski obliki v e-knjižnici na naslovu https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica, brošuri o zadružništvu in invazivnih rastlinah pa na ministrstvu in pri partnerjih.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi