21. 12. 2017 – Anketa za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Biotehniško fakulteto in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani izvaja ciljni raziskovalni projekt z naslovom Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji. Osrednji cilji projekta so: izdelati strokovne podlage za spremembe ureditve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji; primerjati obseg, pogoje in dohodkovno učinkovitost dopolnilnih dejavnosti na kmetiji z enakimi dejavnostmi drugih udeležencev na trgu, primerjati pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji, Avstriji in Italiji in analizirati učinek izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji po spremembah predpisov o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Ker so dopolnilne dejavnosti na kmetijah pomemben segment zagotavljanja njihove dohodkovne trajnosti in konkurenčnosti, smo z namenom pridobitve čim širšega in neposrednega anonimnega mnenja o različnih vidikih dopolnilnih dejavnosti na slovenskih kmetijah, izdelali posebno spletno anketo.
Vljudno vas naprošamo, da čim prej na spletnem naslovu (https://www.1ka.si/a/144476) izpolnite pripravljeno anketo.

Že v naprej se vam iskreno zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

Deli z drugimi