21. 11. 2018 – Objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

V Uradnem listu št. 67/2018 je bil v petek, 19. 10. 2018, objavljen Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki poenostavlja zahteve po označevanju vira sofinanciranja za upravičence iz ukrepov programa razvoja podeželja.

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) je sprejet na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo, in ureja obveznosti upravičencev do sredstev iz programa razvoja podeželja glede obveščanja javnosti o podprtih aktivnostih iz programa razvoja podeželja.

Pravilnik ureja zavezance za označevanje vira in načine označevanja vira sofinanciranja glede na vrsto ukrepa, podukrepa ali operacije in prejeto podporo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki je dodeljena zavezancu za označevanje z odločbo ali javnim naročilom. Prav tako ureja obvezne elemente označevanja vira sofinanciranja: simbol Slovenije, Evropske unije, programa razvoja podeželja, LEADER-ja in CLLD-ja.

Pravilnik uvaja nekatere poenostavitve glede označevanja vira sofinanciranja glede na predhodna Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: Navodila).

Bistvena poenostavitev se nanaša na dvig zneska dodeljene podpore, za katerega je potrebno označevanje vira sofinanciranja. Tako je označevanje s plakatom ali obrazložitveno tablo ter z nalepko za naložbo v stroj ali opremo potrebno pri znesku podpore 50.000 eurov in ne pri znesku podpore 10.000 eurov, kot velja po Navodilih. Poenostavljeno je tudi označevanje v primeru kolektivnih naložb, saj ima obveznost označevanja le vodilni partner. Zahteve za označevanje poslovne spletne strani so določene le za spletne strani zavezanca za označevanje vira, ki so namenjene trženju proizvodov in opravljanju storitev, povezanih z namenom dodeljene podpore iz ukrepa ali podukrepa Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Označevanje vira sofinanciranja v skladu s Pravilnikom je obvezno za upravičence do podpore iz javnih razpisov, ki bodo izdani na podlagi uredbe, ki se izrecno sklicuje na Pravilnik. Upravičenci, ki so prejeli podporo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v preteklih letih, pa morajo označevati vir sofinanciranja v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Vprašanja glede označevanja vira sofinanciranja lahko naslovite na elektronski poštni naslov: gp.mkgp@gov.si.

 

Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

 

Deli z drugimi