21. 10. 2015 – Deklaracija s 3. Slovenskega podeželskega parlamenta

Vlada Republike Slovenije se je včeraj, 20. 10. 2015, seznanila s sprejeto deklaracijo 3. Slovenskega podeželskega parlamenta.

3. Slovenski podeželski parlament je letos zasedal v Podčetrtku 7. in 8. oktobra 2015. Dogodek so organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in partnerstvo Mreže za podeželje in z aktivno vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

Temeljni cilj podeželskega parlamenta ostaja ustvarjanje prostora za intenzivno izmenjavo mnenj in usklajevanje vizije slovenskega podeželja v prihodnosti. Skozi razpravo o raznolikih vprašanjih predstavnikov slovenskega podeželja so oblikovali priporočila ključnim nosilcem razvoja podeželja v obliki posebne deklaracije.

Udeleženci 3. Slovenskega podeželskega parlamenta zastopajo raznolike interese podeželja, izhajajoč iz organizacij v nevladnem sektorju, v javnem sektorju in v zasebnem, gospodarskem sektorju. Zbrali so se z namenom, da v enakovrednem dialogu razpravljajo o problemih in priložnostih na podeželju in da z izmenjavo mnenj in stališč vplivajo na izboljšanje pogojev za življenje in delo na podeželju. Številni aktualni dokumenti opredeljujejo vizije, cilje, ukrepe in aktivnosti, v katere se usmerjajo sredstva za razvoj podeželja. Na osnovi predhodnih razmišljanj so v razpravah v desetih delovnih skupinah in v plenarnem delu podeželskega parlamenta sprejeli deklaracijo, ki izpostavlja področja, ki jih je potrebno urediti, zaveze, ki jih bodo uresničevali udeleženci sami, ter zahteve, ki se nanašajo na zakonodajno in izvršno vejo oblasti ter lokalne skupnosti.

Deklaracijo najdete v priponki…

Deli z drugimi