20. 8. 2018 – Objava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta uredba celovito ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje, med drugim tudi izvajanje projektov v okviru Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Javnost lahko svoje pripombe in predloge na predlog tega predpisa poda do vključno 10. 9. 2018.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami uredbe sledi MKGP poenostavitvam in odpravljanju zaznanih omejitev in ovir pri vzpostavitvi in delovanju projektnih partnerstev, enostavnejši vzpostavitvi partnerstev za pilotne projekte, poenostavitvam zahtev glede medsebojne povezanosti članov partnerstva ter jasnejšim opredelitvam posameznih pogojev in določil za izvajanje podukrepov 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, 16.5 Okolje in podnebne spremembe in 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge ali dopolnitve, pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 10. 9. 2018.

 

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Deli z drugimi